KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์
คาร์เรดิเอเตอร์ฟลัช เป็นน้ำยาขจัดคราบสนิม ตะกรัน ไม่ทำอันตรายกับท่อยาง และผิวโลหะในระบบหม้อน้ำ

ข้อแนะนำในการเลือกขนาด
150 ml เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ eco ขนาดเล็ก
400 ml เหมาะกับรถยนต์ขนาดกลาง/ใหญ่ รถกระบะ

วิธีใช้
1. เทน้ำยาลงหม้อน้ำ (ผสมน้ำเดิมเลย)
2. ติดเครื่องรถประมาณ10นาที ให้น้ำวนครบรอบ
3. ถ่ายน้ำทิ้ง และเติมน้ำเปล่าให้เต็มเพื่อถ่ายน้ำยาล้างออกอีกครั้ง
4. ใส่น้ำยาหล่อเย็น และน้ำ ตามปกติ

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)
KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)
KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)
KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)

KAR น้ำยาล้างหม้อน้ำ รถยนต์ (150ml , 400ml)