Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

โปรดอ่านก่อนสั่งซื้อ
✅ กดสั่งซื้อให้ครบ3รายการถึงจะได้รายการแถม1ขวด
✅ในรูปภาพคือตัวอย่างกรณีกดสั่งซื้อ3ขวด
✅ให้กดซื้อ3ขวดเท่านั้น ไม่ใช่1รายการ

❗️จัดส่งทุกวัน❗️
ถ้าพื้นที่เพาะปลูกขนาด 3*3 แนะนำให้ใช้แบบขวด Size L.เพื่อประสิทธิภาพที่ดีและพอเหมาะกับขนาดห้องปลูก

ทำไมต้องใช้ “CO2 Bag”

เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งอาหารหลักสำหรับพืช การเพิ่มระดับขึ้นของของคาร์บอนไดออกไซด์จึงช่วยกระตุ้นอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชส่วนใหญ่โดยตรง การสังเคราะห์แสงที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่า “ผลกระทบของการสะสม CO₂” ซึ่งช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช โดยจะเห็นผลชัดเจนได้ที่สุดในพืชเศรษฐกิจและต้นอ่อน

“Photosynthesis” (แสงสังเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ด้วยแสง
จำต้องอาศัยรงค์วัตถุสีเขียวที่ใบเป็นแม่งานใน
กระบวนการนี้ รงค์วัตถุสีเขียวนี้จะเป็นตัวรวบรวมเอา น้ำ
วัตถุดิบ (แร่ธาตุ ปุ้ย) คาร์บอนไดออกไซด์ (C02) โดยมีแสง
เป็นพลังงานในการปรุงให้เป็นอาหารสำเร็จ (น้ำตาล แป้ง)
แล้วส่งไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของต้นพืช
ที่ใดมีความเข้มข้นของ C02สูง พืชในบริเวณนั้นก็จะโตไว
เติบใหญ่มากกว่าบริเวณอื่นที่มีความเข้มข้นของC02ต่ำ ดัง
นั้นจึ่งวิเคราะห์สรุปได้ว่าการที่จะปลูกพืชให้โตเร็ว ให้
ผลผลิตสูง เร็วกว่า ดีกว่า นั้นต้องมีการจัดการปัจจัยที่
สำคัญ 4 อย่างนี้ (แสงแดด น้ำ ดิน และC02) ให้พอเพียงแก่
ความต้องการของต้นพืช
———————————————————-——————
✅ทางเรามีสองขนาด
Size M.450กรัม
Size L.950กรัม
♦️♦️อายุการใช้งาน90-100วัน♦️♦️
วิธีใช้งาน
ก่อนเปิดขวดให้ทำการเขย่าๆ แล้วนำไปวางไว้บนโครมบาร์
♦️ควรเขย่าทุกๆ 7 วัน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้งานดีขึ้น
————————————————————————————

ทักสอบถามได้ตลอดเลยนะค่ะ

ราคา

309

บาท

จำหนายโดย

Rubickz420shop

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย
Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย
Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย
Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย

Co2 Premium ชนิดขวดเพียงซื้อไซส์ Lครบ3ขวดรับไปเลยไซส์ (M1)ขวดจุกๆแน่นๆไปเลยยยย