รีวิว ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

รีวิว ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105

วัสดุ พลาสติก ABS
จุดยึดแข็งแรง ยึดมั่นคง
หมุนได้ 360 องศา
ใช้ง่ายงานดึงมือถือเข้าไปล็อคเอง

ใช้กับแฮนด์จักรยาน/รถเข็นเด็ก/แฮนด์จักรยานไฟฟ้า

น้ำหนัก 147 กรัม

ราคา

75

บาท

จำหนายโดย

bonbikeshop

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย
ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย
ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย
ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย

ที่ยึดมือถือ SH-3105 คุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่าย