คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้า แผ่นคลีตภูเขา GIZMO เมดอินไต้หวัน
TAG-B งานจีน
Type: Pedal Cleat
Material: Steel

Package Includes:
2 x Pedal Cleats
4 x Screw Bolts
2 x Fixing Plates
2 x Gaskets
1 x 4mm Hex Wrench

ราคา

40

บาท

จำหนายโดย

THAIBIKE

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B
คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B
คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B
คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B

คลิ๊ปติดพื้นรองเท้าจักรยานเสือภูเขา แผ่นคลีตภูเขา GIZMO /TAG-B