กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องคอลโทรล 48V 350 W48-64
คุณภาพดี. ดีกว่าที่ติดมากับรถ. ทนกว่า วิ่งได้เร็วกว่า. สามารถต่อเรื่อนไมล์แบบตัวเลขได้ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

ราคา

339

บาท

จำหนายโดย

CJ.ebikes

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน
กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน
กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน
กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน

กล่องควบคุมรถไฟฟ้า 48 V 350 W คุณภาพดีประกัน6เดือน